Wilt u dat het gonst binnen uw school van positiviteit en creativiteit, dat leerlingen en docenten zich open stellen naar elkaar en er echt naar elkaar geluisterd wordt? Dan heeft Safe Schools het programma voor jouw school, welke bijdraagt aan de verbetering van de sfeer tussen leerlingen onderling en interactie met docenten op school.


Met onderstaande programma’s krijgt de klas:

 • Tools om overtuigingen te transformeren;
 • Handvatten om hun gift te ontdekken;
 • Manieren om toe te laten en los te laten;
 • Inzicht in de kracht van vergeving;
 • Meer begrip voor elkaar.
 • Inzicht in wie en wat ze wel en niet zijn;
 • Meer zelfvertrouwen;
 • Manieren om met angst en schuld om te gaan;
 • Meer verbinding met zichzelf en de klas;
 • Inzicht in het hoe en waarom de dingen gebeuren;

Duur: 75 min.

Safe Talk

De Safe talk is niet gebaseerd op discussie of debat, maar op het creëren van wederzijds begrip en respect. Het gaat erom dat je laat zien wie je wezenlijk bent.

Duur: 75 + 30 min.

Safe Talk + Optreden

De Safe Talk kan worden aangevuld met vooraf een (muzikaal) optreden (en een gezamenlijke feestelijke afsluiting). De leerlingen worden hier al geraakt in hun gevoel. Een mooie aftrap om te verbinden en een stukje cultuureducatie mee te geven.

Duur: -/- min.

Safe Talk + Optreden + Nazorg

De Safe Talk kan veel emoties losmaken. Hierdoor kan er vanuit de school, voor docenten en leerlingen, behoefte zijn aan een vervolg. Safe School biedt dan ook diverse mogelijkheden hiervoor aan. In overleg met de school bieden wij extra Safe Talks, groepssessies en individuele sessies aan, die aansluiten op de behoefte vanuit school.

Safe Methode

Met onze safe methode gaan we op een speelse manier nieuwe verbindingen aan en diepgewortelde overtuigingen onder de loep nemen. We nodigen de klas uit om vanuit authenticiteit te bewegen in plaats vanuit onderdrukking. Iedereen wil ECHT gezien en gehoord worden. We hebben hier een effectieve methode voor. Een doorbraak is in de meeste gevallen binnen een uur al voelbaar.

Wat speelt er in jouw binnenwereld? Jouw binnenwereld is zichtbaar in de buitenwereld. Het is een inside job. En zo is het ook voor de leerlingen. Zij spiegelen als geen ander wat ze voelen, wat ze denken. Samen kijken naar de gevoelens die achter de maskers zitten kan zo’n ongelooflijke doorbraak geven.

Safe Talk zorgt voor een andere omgangsnorm: een gevoel van samen, oprechtheid en eenheid. 

Jongeren komen hierdoor sterker in hun schoenen te staan, zijn minder angstig en gedragen zich liefdevoller naar de ander. Resultaten die direct effect hebben op de omgeving. Een ander doel van de Safe Talk is om verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid onder jongeren te vergroten. Door oprecht te luisteren naar wat zij te zeggen hebben en ook echt iets te doen met de door hun aangedragen inzichten dan wel oplossingen, groeit hun zelfvertrouwen en daarmee ook hun eigen verantwoordelijkheid. Het systeem wordt hiermee verrijkt en leefbaarder voor iedereen, everybody benefits!

Meer weten over de Safe Methode? Neem contact op met Lavinia: +31 6 11584550


Boek nu!

 • BTW vrij
 • CJP kan worden ingezet .
 • Het programma is bestemd voor basisonderwijs ( groep 6 , 7 en 8 ), VO, MBO en speciaal onderwijs.