In een tijd waarin we overspoeld worden met nieuws over conflicten, economische schommelingen en technologische vooruitgang, is er een groeiend probleem dat ook aandacht vraagt: het overmatig gebruik van smartphones en social media door jongeren. Waar technologie ons constant verbonden houdt, is het voor jongeren gemakkelijk om verstrikt te raken in een web van afleiding. We hoeven niet uit ree leggen dat het gebruik van smartphones en social media een verwoestende impact hebben op de mentale gezondheid, met problemen zoals slaapstoornissen, angst en depressie die steeds vaker voorkomen. Bovendien kan het leiden tot een gevoel van isolatie en vervreemding, waarbij echte verbindingen en diepgaande relaties plaatsmaken voor oppervlakkige online interacties. Geloof ons, het is echt nietnormaal hoe vaak we verhalen horen van de leerlingen zelf. Zij geven zelf aan weinig te slapen en afgeleid te zijn.

Met elkaar dragen we de verantwoordelijkheid om bewustwording te creëren over deze impact. Het zou mooi zijn als we ze ondersteunen bij het ontwikkelen van gezonde digitale gewoonten, door middel van voorlichting, Safe Talks en het bieden van alternatieve activiteiten. Op die manier kunnen we jongeren helpen om een evenwicht te vinden tussen hun online en offline leven, en om bewust te kiezen voor echte verbindingen in plaats van virtuele likes en volgers.

Maar het gaat verder dan alleen technologie. We moeten ook aandacht hebben voor de diepgaande behoeften van onze leerlingen. In een tijd van onzekerheid en verandering zijn zij vaak het meest kwetsbaar. Terwijl sommigen een veilige haven vinden in hun thuissituatie, zijn er anderen die worstelen met gevoelens van angst, verdriet en verwarring. De school kan voor hen een toevluchtsoord zijn, een plek waar ze steun en begeleiding kunnen vinden te midden van de chaos van de buitenwereld. Vaak genoeg geven de leerlingen school een hoger cijfer dan thuis. Leuk om te horen voor de school, maar in deze tijd……

Pesten komt helaas nog steeds teveel voor. Het laat diepe wonden achter en is zo onnodig. De gevolgen: geen zelfvertrouwen en depressie. Vaak zijn de wortels van pestgedrag dieper geworteld dan alleen oppervlakkige conflicten. Het kan voortkomen uit onverwerkte emoties, innerlijke worstelingen en een gebrek aan verbondenheid. Met zichzelf natuurlijk en hierdoor ook met de ander.

En juist hier kunnen wij, Safe Schools een verschil maken. Het programma richt zich niet alleen op het voorkomen en aanpakken van pestgedrag, maar ook op het bevorderen van zelfbewustzijn, empathie en veerkracht. Door middel van de Safe methode in de Safetalks, worden leerlingen voorzien van de tools en vaardigheden die ze nodig hebben om positieve relaties op te bouwen, hun emoties te reguleren en gezonde coping-mechanismen te ontwikkelen.

Het is zo belangrijk dat we als onderwijsinstellingen niet alleen onderwijs bieden, maar ook een veilige en ondersteunende omgeving creëren waarin leerlingen kunnen groeien, bloeien en zichzelf kunnen zijn. Door ECHT in gesprek te gaan met de leerlingen, hun behoeften serieus te nemen en ze te ondersteunen bij het ontwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden, kunnen we een verschil maken dat verder reikt dan de muren van het klaslokaal. Samen, in dialoog en verbondenheid, staan we sterker.